Våre tjenester


Våre tjenester 
 • Regnskapsføring 
 • Årsavslutning 
 • Bedriftsetablering 
 • Lønn og fakturering 
 • Planlegging og budsjettering
Vi fører regnskap for de fleste bransjer - bortsett fra jord- og skogbruk 
 • Handelsvirksomhet 
 • Industri 
 • Transportvirksomhet 
 • Helsetjenester 
 • Konsulenter 
 • IT-bedrifter 
 • Håndverksbedrifter 
 • Undervisning 
 • Barnehager

mfl.