Infosider


Frister

For at regnskapsførselen skal bli så effektiv som mulig er det viktig at alle bilag blir levert til rett tid. Nedenfor har vi satt opp en liste med frister over offentlige oppgaver som skal leveres. Listen viser også når dere skal sende bilagene til oss for registrering (se deres frist under).
Oppgave Vår frist Deres frist Selskapsform
Terminoppgave arbeidsgiveravgift 1.termin 08. mars 25. februar Alle som har ansatte
Forskuddsskatt
Merverdiavgiftsoppgave oppgave 1. termin

10. april
15. mars
15. mars
ENK og DA
Alle
Terminoppgave arbeidsgiveravgift 2.termin
Forskuddsskatt
08. mai 25. april
15. mai
Alle som har ansatte
ENK og DA
Merverdiavgiftsoppgave oppgave 2. termin 10. juni 15. mai Alle
Terminoppgave arbeidsgiveravgift 3.termin
Merverdiavgiftsoppgave oppgave 3. termin
08. juli
10. august
25. juni
15. juli
Alle som har ansatte
Alle
Terminoppgave arbeidsgiveravgift 4.termin
Forskuddsskatt
08. sept 25. august
15. sept
Alle som har ansatte
ENK og DA
Merverdiavgiftsoppgave oppgave 4. termin
Terminoppgave arbeidsgiveravgift 5.termin
10. oktober
08. nov
15. sept
25. oktober
Alle
Alle som har ansatte
Forskuddsskatt
Merverdiavgiftsoppgave oppgave 5. termin

10. des
15. nov
15. nov
ENK og DA
Alle
Terminoppgave arbeidsgiveravgift 6.termin
Merverdiavgiftsoppgave oppgave 6. termin
15. januar
10. februar
25. des
15. januar
Alle som har ansatte
Alle
Lønn og trekk oppgaver
Selvangivelse og næringsoppgave
20.januar
31. mai
25. des
15. januar
Alle som har ansatte
Alle
Forklaring på terminer og forkortelser:

1. termin = januar og februar ENK = enkeltmannsforetak

2. termin = mars og april DA = deltaker lignende selskap

3. termin = mai og juni AS = aksjeselskap

4. termin = juli og august

5. termin = september og oktober

6. termin = november og desember
Liste over hvilke bilag som skal levers ved de forskjellige fristene:
 
Terminoppgave = alle lønnsbilag
Forskuddskatt = betaling av tilsendt forskuddskatt beregnet av skatteetaten (skal ikke sendes oss får den er betalt)
Merverdiavgiftsoppave = alle regnskapsbilag som er datert i den aktuelle terminen
Lønn- og trekk oppgaver = alle lønnsbilag for året som ikke er sendt tidligere.
Selvangivelse og næringsoppgave = alle årsoppgaver

Se huskeliste for nærmere spesifikasjon av de forskjellige bilagene som skal leveres.

Linker


www.brreg.no
Brønnøysundregistrene

www.altinn.no
Altinn - felles innrapporteringsløsning til det offentlige

www.bedin.no
Bedriftsinfo på internett

www.lovdata.no
Rettslig informasjon

www.skatteetaten.no
Skatteetaten

www.norges-bank.no/stat/valutakurser
Norges Bank valuttakurser